7382
dis manibus | Volusiae Olympiadis | M. Licinius Eutychus | qui dispensavit | Volusio 
Torquato | Luci filio, | coniugi sanctissimae | et fidelissimae | fecit et sibi.

dis manibus to the divine spirits or spirits of the dead
dispensavit acted as a dispensator (steward, treasurer)

7397
dis manib. | Grapte, | Egnatiae Ma|ximillae | a manu, | coniugi karis|simae, C.
Egn|atius Arogus.

Grapte dative or genitive?
a manu secretary (of Egnatia Maximilla)  
a indicates posts or duties of slaves
The name in the nominative is the person who set up the monument.

7402
d. m. s. | Nummiae | Panopeni | coniugi dul | cissimae et | incompara|bili, Flavianus |
ser. not. et act. | ob bene merita | eius c. s. fecit.

d. m. s. dis manibus sacrum (We would say “sacred to the memory of.”) 
ser. not. et act. servus notarius et actor (secretary and agent)
c. s. cum suis

7415
Asinia Prepusa | uxor et Chryseros | Threpto C. Asini | Pollionis unctori | bene 
merenti, | vixit ann. XX.

unctor annointer
Chryseros nominative
Threpto dative

7418
d. m. s. | Panope ornatrix | Torquate Q. Volu|si, vixit annis XXII, | et Phoebe a 
specu|lum, vixit annis XXXVII. | Spendo contu|bernalibus suis | bene merentibus |
fecit et sibi. | Loc. d. dec. decu.

ornatrix, -icis, f. a personal servant who assists with dressing, hair, etc.
Torquate sic (for Torquati)
a speculum the assistant to the ornatrix
speculum mirror
a in inscriptions sometimes used with the accusative
contubernalis, -is, m./f. housemate, slave’s mate (since slaves could not marry legally)
Loc. d. dec. decu. locus datus decreto decurionum (sc. collegii sepulcralis)


7417 
d. m.
L. Aelius scrib.
unctorum, et Corne
lia Fortunata Proto
geniae filiae pientissim.
quae vix. ann. X
mens. VIII dieb. II 

piens, a form of pius found in inscriptions > superl. pientissimus, -a

7419
Gnome Pierinis | ancilla, ornatrix | elata est a. d. V k. Fe|bruarias imp Caesa|r. XIII 
M. Plautio Silvano cos.

a.d. ante diem 
k. Kalendae/-as
cos. consulibus

7420
d. m. | Cypaneni or|natrici bene | merenti Polyde|uces fecit.
Dessau’s note: hinc acus, illinc pecten

7428 Italiae
Cocceiae Phyllidis vestificae
veixsit anneis XX
Acastus conservos pro
pauperie fecit sua 

vestifica dressmaker, tailor
conservos = conservus

7430
Iucundae
Pexsae v. a. XIV
vestiplica
Iucundus pater
Phyllis mater
Chrone soror
p.

v. a. vixit annis
vestiplica servant who presses and folds the clothes
p. posuerunt

7432
Urbana veteran. | quasillaria, | heic ossa sita sunt.

veteran. veterana. “Servi veterani distinguuntur a noviciis.”
quasillaria a servant who works in the spinning room < quasillum wool basket

7460 = CIL I.2 1206
fuit Atistia uxor mihei
femina opituma veixsit
quoius corporis reliquiae
quod superant sunt in
hoc panario 

panarium basket, bread box (in this case, the actual marble monument is in the shape of a panarium)

7469
d. m. s. Valeriae | Epigone coniugi | b. m. f. Ael. Ephprodi|tus scriba cocorum.

b. m. bene merenti
f. fecit

7618
Nostia
Daphnidis l.
Cleopatra
ornatrix de vico
longo 

l. liberta

7659a
d. m. | Eugeniae | filiae defun|ctae Iulius Vic|tor cuparius | et saccarius, et | 
Acceptinae con|iugi et Florentino | filio vivis vius | fecit 

vius = vivus
cuparius a cooper  
saccarius a sacker, porter

7692
Sellia | Epyre | de sacra via | auri vestrix | Q. Futi Olympici.

i.e. Q. Futi Olympici uxor

7691
Viccentia
dul
cissima filia
auri netrix qae
vixit an. VIIII m. VIIII 

qae = quae
netrix “quae nebat aurum” < neo spin, weave

7700 
d. m. | Selliae Nices | vix. ann. XXXV | mens. VI dieb. XXI | C. Sellius Onesimus| 
flaturar. de via sac. | coniugi b. m. f.

Nices genitive (Greek)
flaturarius metal-caster, money-coiner
b. m. f. bene merenti fecit

7802
d. m. s.
Iuliae Saturinae
ann. XXXXV
uxori incomparabili
medicae optimae
mulieri sanctissimae
Cassius Philippus
maritus ob meritis
h. s. e. S. t. t. l.

ob meritis for ob merita
h.s.e. hic sita est
s.t.t.l. sit tibi terra levis 

7804
deae sanctae meae | Primillae medicae | L. Vibi Melitonis f. | vixit annis XXXXIIII | 
ex eis cum L. Cocceio | Apthoro XXX sine | querella. fecit | Apthorus coniug. | 
optimae castae | et sibi.